Při objednávce nad 2500 Kč doprava zdarma.

Druhy stehů ruční šití

Druhy stehů ruční šití - hl. foto 

Moje první vzpomínky na šití se datují do věku 6 let, kdy jsem po školní docházce navštěvovala družinu. Už si nepamatuji, která paní vychovatelka mi dala do ruky jehlu s nití, ale tam to začalo. Dostala jsem kousek bílé kanavy, jehlu a barevnou bavlnku a začala vytvářet své první stehy. Nejprve přední, zadní. Postupem času křížkový steh, který se velmi osvědčil. Vyšívala jsem ozdobné záložky do knih a vznikaly tak první dárečky pro nejbližší. Když jsem pak byla starší, vyšívala jsem řetízkovým stehem ubrus. Už ani nevím, kde skončil :o) Tady se začala rodit láska. A když mi potom táta asi v 10 letech ukázal zázrak zvaný "šicí stroj", vysvětlil mi, co s ním a s důvěrou mi ho svěřil, bylo to jasné! Takhle u mě začala vášeň jménem ŠITÍ :o)


Ruční šití

Šití je spojování oděvních materiálů pomocí jehly a nití k sobě. Jehlou s nití vytváříme stehy, které klademe jeden za druhým. Steh je základním prvkem šití. Souvislou řadou stehů pak vytvoříme šev. Šít můžeme buď ručně, nebo na šicím stroji. Dnes se zaměříme na historicky první šití, a to ruční.

Bez ručního šití se ani v době šicích strojů neobejdeme. Ruční stehy jsou potřebné na značení, spojování, prošívání i ke zdobení. Při šití zpravidla postupujeme zprava doleva, pouze u některých ozdobných stehů (stonkový, krokvičkový) obráceně zleva doprava. Jehlu na šití volíme dle látky a nití tak, aby tloušťka nití nebyla větší než tloušťka jehly. Jehla by měla vytvořit pro nit dostatečný průchod materiálem, aby nedocházelo k jeho třepení a trhání. Pro ruční šití jsou nejvhodnější jehly č. 4, 5, 6, 7. Nit navlékáme zhruba 70 cm dlouhou. Pro pomocné stehy použijeme nitku delší.


Rozdělení ručních stehů

Pomocné stehy

- používají se k dočasnému spojení oděvního materiálu a k proznačování

Spojovací stehy

- používají se k trvalému spojení oděvních materiálů

Obšívací stehy

- používají se k začištění nebo zpevnění okrajů oděvů, ale také jako stehy ozdobné k obšívání knoflíkových dírek, deček atd. 

Ozdobné neboli dekorativní stehy

- používají se k ozdobnému vyšívání a prošívání

Skryté stehy

- používají se ke spojování a prošívání materiálu tak, aby stehy z rubu a z líce byly neznatelné


Postupy šití ručních stehů 

Pomocné stehy

Stehovací přední stehStehovací přední steh

Stehovací pomocný přední steh nám slouží k dočasnému sestehování dvou dílů k sobě tak, abychom měli oděv připravený na zkoušku. Zároveň nám stehování drží díly k sobě při šití na stroji tak, jak potřebujeme a šití je poté přesné. Věřte nevěřte, ale stehování má svoje opodstatnění. Než napevno na šicím stroji sešijeme díly k sobě, je potřeba střih náležitě vyzkoušet. Zda vše sedí nebo je potřeba něco upravit. Není totiž nic horšího než několikrát v průběhu výrobního procesu oděv párat a šít znovu. Jsou navíc materiály, které jsou pro párání zcela nevhodné, jako například mušelín/dvojitá gázovina, šifon a podobně. Hrozí, že se páráním na tak jemné látce vytvoří dírky. Proto stehujme, obzvlášť pokud se jedná o ušití nového nevyzkoušené střihu z nového materiálu :o)

Po dokončení výrobního procesu se stehovací steh odstraní. Ke stehování se používá tzv. stehovka, která je měkká a málo pevná, aby se při vytahování stehů neporušit povrch látky. 

Stehovací přední steh je základní ruční steh, který se tvoří zprava doleva (leváci šijí opačně). Stehy šijeme v určité vzdálenosti od sebe a jednoduše propichujeme materiál nahoru a dolu. Pozor ale jen na to, že tento steh sám o sobě není dostatečně pevný, abychom ho mohli používat jako steh spojovací. 

Budeme-li potřebovat nařasit látku, je vhodné užít drobný stehovací přední steh ve dvou řadách.

 


Kličkový neboli značkovací steh

Kličkový neboli značkovací steh, také kličkovací, je technicky vzato uvolněný stehovací pomocný přední steh, který na povrchu látky tvoří kličky. Slouží k přenášení různých obrysů střihu, umístění součástí, záševků a značek na několik dílů najednou. 

Při šití kličkovým stehem si položíme lícem na sebe párové díly nebo třeba jen u vyznačení záševků složíme jeden díl napůl lícem k sobě. Vykreslíme si křídou nebo mýdlem požadované značky nebo obrys střihu. Kličkovým stehem prošijeme a přeneseme na ostatní díly (může jich být samozřejmě několik). Metoda kličkování je mnohem přesnější než vykreslování střihu či značky na každý díl jednotlivě. Navíc je stálý, klička zůstane na svém místě. Křída nebo mýdlo se může v průběhu šití z materiálu setřít. Při prošívání steh neutahujeme, ale necháváme volné kličky. Po dokončení obšití se díly díky uvolněným kličkám prostřihnou a dojde k přenesení kýženého tvaru či značky z jednoho dílu na druhý (či další).  

Kličkový steh se šije dvojitým návlekem stehovky. Dlouhé rovné čáry se kličkují řidčeji, naopak zaoblené a tvarované hustěji.


Spojovací stehy

Zadní stehZadní steh

Zadní steh patří k nejčastěji používaným. Jelikož se zadním stehem vytvářejí pevné švy, plně funguje jako spojovací steh a svým vzhledem může nahradit strojové šití. Steh je velmi pružný a při napínání nepraská.

Tvoří se zprava doleva. Steh by měl být dlouhý 2-3 mm. První vpich a výpich provedeme jako u stehu předního. Při dalším vpichu se vracíme o délku stehu zpět a vypíchneme o další délku stehu vpřed.

Jak už sám název napovídá, spojovací zadní steh slouží k trvalému spojení dvou oděvních materiálů, dále k přišívání ozdobných prýmků, krajek a podobně.

 

 

 


Prošívací neboli perličkový stehPerličkový steh

Prošívací neboli perličkový steh se šije podobně jako zadní steh. Rozdílem je, že další vpich je těsně za výpichem. Tím steh na lícní straně není viditelný. 

Využijeme ho například k prošívání krajů oděvů, k ručnímu všívání zipů, všívání ramenních vycpávek a podobně.

 

 

 

 


Zapošívací stehZapošívací spojovací steh

Zapošívací steh pomáhá k připevnění záložek, k zapošívání podšívky, límce, lemů, obrub a tak dále.

Šijeme ho zprava doleva. Steh vytvoříme tak, že jemně prošijeme nepatrným předním stehem střídavě záložku a díl. Stehy vedeme šikmo ze záložky do dílu. Při vypíchnutí zachytíme jehlou pouze nejkrajnější nit zahnuté tkaniny, aby po dotažení zůstal steh na lícové straně skrytý. 

 


Skrytý zapošívací stehSkrytý (zapošívací) steh

Skrytý zapošívací steh zhotovíme obdobně jako zapošívací steh. Není ani z líce ani ze záložky viditelný. Je skrytý 0,1 až 0,5 cm od okraje záložky. Používáme ho k přišívání záložky, kde je nutné vždy za několika stehy zajistit šití zadním stehem.

 


Ztužovací stehZtužovací steh

Ztužovací steh šijeme v řadách shora dolů nebo zdola nahoru. Tvoří se postupnými vpichy pod sebou vždy o délku stehu. Lícové stehy jsou šikmé, dlouhé 0,6 až 1 cm, rubové stehy jsou vodorovné, dlouhé 0,2 až 0,4 cm Podle toho jakou chceme pružnost a pevnost, volíme délku stehu a hustotu šikmých řad. Pokud potřebujeme, aby stehy nebyly na líci vidět, vpichujeme pouze do poloviny tloušťky spodní tkaniny.

Používáme ho při stehování klouzavých a silných látek, aby se materiál neposunoval nebo na tužení klop, límců, vložek oděvu.


Střídavý stehStřídavý spojovací steh

Střídavým stehem spojujeme otevřené okraje látek. Steh vzniká střídavým zapichováním jehly do jednoho a druhého okraje spojovaných kusů. Šijeme zprava doleva a vpichujeme střídavě otvorem tkaniny zdola nahoru.

Střídavý steh nám pomáhá se sešitím prostřižených záševků, kapesních otvorů, trhlin a tak dále.

 

 


Krokvičkový stehKrokvičkový steh 

Krokvičkový steh šijeme zleva doprava. Slouží k začišťování a zároveň k přišití otevřených okrajů tkanin. Například u záložek sukně, rukávů, kalhot, límců. Jeho další využití je jako ozdobný steh, neboť jde o druh křížkového stehu.

Při šití se nitě kříží, a tím se začistí otevřený okraj. Stehy se nesmějí utahovat, aby se na lícní straně neproznačovaly. Stehy na líci jsou vodorovné, krátké, ve dvou řadách a měly by být málo viditelné, proto se snažíme zapichovat jehlu do poloviny tloušťky materiálu.


Obšívací stehy

Obnitkový neboli obnitkovací stehObnitkovací steh

Obnitkovací steh slouží k začišťování okrajů třepivých materiálů. Podle potřeby volíme různou hustotu a délku obnitkovacího stehu. Záleží na síle a třepivosti materiálu. 

Šijeme ho zprava doleva nebo opačně. Okraj materiálu obšíváme tak, že jehlu zapíchneme zespoda a vedeme nit přes okraj látky k dalšímu vpichu opět zespoda. 

Obnitkovací steh se dá šít ručně, ale i na stroji. Strojová obdoba tohoto stehu je cik-cak, neboli entl u normálního šicího stroje nebo potom obnitkovací steh na overlocku.

 

 

 


Smyčkový stehSmyčkový steh

Smyčkový steh je vhodný k obnitkování otevřených okrajů u zvlášť třepivých tkanin, je základním stehem pro vyšívání knoflíkových dírek a samozřejmě plní úlohu dekorativního stehu. 

Steh vytvoříme vpichem zespodu a kolem vpíchnuté jehly obtočíme nit ve směru šití a jemně utáhneme k okraji. Podle počtu obtočení se rozeznává jednosmyčkový a dvousmyčkový steh. Šijeme ve vodorovných řadách. 

Pokud smyčkový steh šijeme hustě vedle sebe (po 1 mm), horní smyčky vytvoří pevný začištěný kraj. Pro se používá u ručního šití dírek.

 

 

 


Ozdobné neboli dekorativní stehy

Řetízkový stehRetízkový steh

Řetízkový steh používáme k ozdobnému vyšívání různých deček, ubrusů, ozdobných neprostřižených dírek na klopy a rukávy, ke stahování průramku a tak dále. Slouží buď u vyšívání jako široká kontura nebo k vyplnění ploch. 

Šijeme ho podobně jako zadní steh. Jehlu vpichujeme do předcházejícího výpichu a v délce stehu se vypichuje před smyčkou vytvořenou z návleku nitě. Řada stehů za sebou vytváří řetízek.

 

 

 

 


Stonkový stehStonkový steh

Stonkový steh slouží k ozdobnému vyšívání obrysů různých motivů, k vyšívání ozdobných dírek. 

Šijeme ho ve vodorovných řadách zleva doprava. Je obdobný jako steh zadní nebo perličkový, ale šije se opačným směrem. Jehlu vpíchneme šikmo shora dolů a vždy o polovinu délky stehu vpravo a vypichujeme v polovině předcházejícího stehu.

 

 

 

 


Křížkový stehKřížkový steh

Křížkový steh užíváme k ozdobnému vyšívání a na začišťování okrajů. Šijeme ho ve vodorovných i svislých řadách různým způsobem. Na líci má tvar křížku, vzhled na rubu se mění podle zvoleného pracovního postupu. 

 

 

 

 

 


Skryté stehy

Svírací steh

Svírací steh těsněji spojuje šev již sešitý šicím strojem, aby se odstranila viditelnost švu na oděvu.

Při tvoření stehu jehlu zapichujeme zespodu tkaniny nahoru. Pícháme šikmo z jedné strany na druhou. Jehlu zapichujeme jen za jednotlivá vlákna tkaniny přes šev.

Další skryté stehy patří do skupiny stehů spojovacích jako například steh prošívací, zapošívací a skrytý zapošívací.

Všechny výše zmíněné stehy, kromě kličkového, na začátku i na konci zapošijeme a to několika stehy šitými na místě :o)


Závěrem

Co dodat? Průzkum ručních stehů jsem se snažila zachytit vyčerpávajícím způsobem. Obohatila jsem tak svoje dětské znalosti a zkušenosti o další nepřeberné množství stehů a informací o nich. Kéž vám tyto řádky pomohou, ať už šijete cokoliv :o) 

 

Pokračujte v čtení BLOGU: